Former Department Head List

Current Department Head

Dr. Md. Al-Amin-Al-Azadul Islam

Department Head 23rd Apr, 23 to Current

Former Department Head

Dr. Md. Abbas Ali

Former Head CHEM 23rd Apr, 21 to 23rd Apr, 23

Dr. Md. Ashraful Alam

Former Head CHEM 01st Mar, 20 to 22nd Apr, 21

Dr. Md. Al-Amin-Al-Azadul Islam

Former Head CHEM 01st Mar, 18 to 29th Feb, 20

Dr. Md. Abbas Ali

Former Head CHEM 01st Mar, 16 to 28th Feb, 18

Dr. Md. Ashraful Alam

Former Head CHEM 01st Mar, 14 to 29th Feb, 16